راه بی‌پایان داستان واقعی زندگی نویسندۀ کتاب، اسلاوومیر راویچ است که در سال ۱۹۴۲ با فرار از اردوگاه کار اجباری گولاگ و طی کردن ۶۵۰۰ کیلومتر تا هندوستان توانست از اسارت استالین برهد. این کتاب با استقبال عمومی مواجه شد و بیش از ۵۰۰ هزار نسخه از آن به فروش رسید.

صرف نظر از این که پیاده‌روی طولانی حقیقت دارد یا نه، فرارهای مشابهی از اردوگاه‌های کار کمونیست‌ها توسط زندانیان لهستانی با تحمل مشقت‌های بسیار صورت گرفته‌است که نمونه‌های آن را می‌توان در بایگانی انستیتوی لهستان و موزۀ سیکورسکی در لندن، و نیز در انستیتوی هوور، دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا یافت. همچنین کتاب‌هایی مبنی بر شرح این‌گونه فرارها در انگلستان منتشر شده از قبیل مایکل کروپا و گورهای کم‌عمق در سیبری.


راه بی‌پایان | اسلاویمیر راویچ | ترجمۀ حسن شهباز | مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر [جعفری]