فروشگاه شماره 4 – ابتدای خیابان نادری (جمهوری اسلامی)، شماره 140