احسان نراقی

تابستان سال 1356 بود، سانسور کتاب بیداد می‌کرد و آوازۀ بیدادش در همه جا پیچیده بود، و حتی کم‌کمک مطبوعات و رسانه‌های دیگر علناً اشاره‌هایی در این باره می‌کردند. فریاد نارضایتی ناشران و نویسندگان در همه جا به گوش می‌رسید، دستگاه می‌خواست وسیلۀ تسلایی بجوید، و با همان بازی‌هایی که به جای چارۀ درد ارائه و تبلیغ می‌شوند، چاره‌ای هم برای این مشکل بیابد یا دستکم با این بازی‌ها چند صباجی دفع‌الوقت کند. […]
پیرو یکی از همین ژست‌های ملاطفت‌آمیز، سمیناری دو روزه به ابتکار و کارگردانی آقای دکتر احسان نراقی رئیس مؤسسۀ تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی تشکیل شد تا مسائل نشر کتاب و از جمله مسئلۀ سانسور را به بجث بگذارد و برای رفع آن چاره‌ای بیندیشد.
از آقای دکتر نراقی کتاب‌های غربت غرب، آنچه خود داشت و جامعه، جوانان، دانشگاه را چاپ و منتشر کرده بودم. آقای دکتر نراقی در ماه‌های اول انقلاب و سال‌های بعد گرفتار زندان شد که مدتی را هم من در کنار او بودم. […] | از کتاب در جستجوی صبح، خاطرات عبدالرحیم جعفری، بنیانگذار موسسۀ انتشارات امیر کبیر، ص 939 و 940


آثار منتشر شده از احسان نراقی در موسسۀ انتشارات امیرکبیر:

غربت غرب
آنچه خود داشت
جامعه، جوانان، دانشگاه