محمدعلی اسلامی ندوشن

  • خانه
  • /
  • محمدعلی اسلامی ندوشن

آقاى دكتر محمدعلى اسلامى ندوشن در مجله يغما نوشت: انتشار شوهر آهو خانم نه تنها از نظر ادبى نويدبخش و شورانگيز و دلگرم‌كننده است، بلكه از لحاظ تاريخى و اجتماعى نيز در حد خود دليلى است بر اينكه از ايرانى نبايد اميد برگرفت ــ به‌رغم تلخكامی‌ها و فروماندگی‌ها، به‌رغم سمومى كه در هوا پراكنده است، هنوز ايران مى‌تواند درست در لحظه‌اى كه انتظار نمى‌رود شگفتي‌هايى از آستين بيرون آورد. | از کتاب در جستجوی صبح، خاطرات عبدالرحیم جعفری، بنیانگذار موسسۀ انتشارات امیر کبیر، ص 737 و 738


آثار منتشر شده از محمدعلی اسلامی ندوشن در موسسۀ انتشارات امیرکبیر: