صادق هدایت

[…] وقتی که [انتشارات] معرفت کتاب سگ ولگرد را با آن وضع نامناسب منتشر کرد خانوادۀ هدایت مورد انتقاد قرار گرفت. دکتر [پرویز ناتل] خانلری مرا به زنده‌یاد اعتضادالملک پدر هدایت معرفی کرد. خانۀ آقای اعتضادالملک تا آنجا که یادم هست خانه‌ای دو طبقه در یکی از کوچه‌های خیابان روزولت قدیم بود. همان خانه‌ای که صادق هم در آن زندگانی کرده بود. اعتضادالملک در حدود هفتاد سالی داشت، بلندبالا، لاغراندام، با صورت سفید و باز، سبیل پرپشت و موهای سر و صورت سفید، تعلیمی در دست، آرام و متواضع. با طمانینه و آهسته صحبت می‌کرد، خیلی آقامنش و بزرگوار و با شرم و حیا بود. وقتی صحبت حق‌التالیف را پیش کشیدم برای اینکه راحتش کرده باشم یک مرتبه پیشنهاد بیست درصد از بهای پشت جلد را به او دادم که تا آن روز سابقه نداشت و حتی حالا هم نادر است، و این دو برابر حق‌التالیفی بود که برای سگ ولگرد به او داده بودند. قدری نگاهم کرد و گفت واقعاً می‌توانید بپردازید؟ جواب این بود که البته و شما همیشه راضی خواهید بود. آقای اعتضادالملک برای چاپ هر کتاب و چاپ مجدد آن یک قرارداد جداگانه تنظیم می‌کرد و بر همان مبنا ادامه می‌دادیم.
کتاب‌ها را بجز توپ مروارید و افسانۀ آفرینش یکی پس از دیگری چاپ و منتشر کردم، ظرف دو سه سال دو هزار جلد از هر کتاب به فروش می‌رسید؛ حق‌التالیف را همچنان به آقای اعتضادالملک پرداخت می‌کردم. مدتی بعد ایشان فوت شد، پس از او حق‌التالیف را سرلشکر عیسی خان هدایت، برادر بزرگ صادق می‌گرفت. […] | از کتاب در جستجوی صبح، خاطرات عبدالرحیم جعفری، بنیانگذار موسسۀ انتشارات امیر کبیر، ص 465 و 466


آثار منتشر شده از صادق هدایت در موسسۀ انتشارات امیرکبیر:

بوف کور
پروین دختر ساسان
ترانه‌های خیام
حاجی آقا
دیوار و چند داستان دیگر (ژان پل سارتر، فرانتس کافکا، آنتوان چخوف، آرتور شنیتسلر و …)، ترجمۀ صادق هدایت
زنده بگور
زند و هومن یسن
سایه روشن
سگ ولگرد
سه قطره خون
علویه خانم
فواید گیاهخواری
گروه محکومین [از کافکا]، ترجمۀ حسن قائمیان به انضمام «پیام کافکا» از صادق هدایت
مازیار
مسخ و گراکوس شکارچی [از کافکا]، ترجمۀ صادق هدایت
نوشته‌های پراکنده از صادق هدایت، گردآوری حسن قائمیان
نیرنگستان
وغ وغ ساهاب
یادبودنامۀ هدایت