ذبیح‌الله صفا

دکتر ذبیح‌الله صفا استاد دانشگاه و بنیانگذار مجلۀ سخن بود و پس از دکتر ناتل خانلری مدتی رئیس دبیرخانۀ دانشگاه [تهران] شد و سرپرستی چاپخانۀ دانشگاه با او بود. دکتر صفا مدتی مدیر مجلۀ دانشکده ادبیات و عضو شورای فرهنگ و هنر و همچنین عضو دائم و معاون انیستیتوی بین‌المللی تحقیقات در تاریخ و تمدن آسیای مرکزی وابسته به یونسکو بود و سپس دبیر کمیسیون ملی یونسکو در ایران و پس از آن نایب‌رئیس آن کمیسیون شده بود. دکتر صفا ادیب و سخنور و یکی از مورخین و محققین نامدار کشور ما بود و در تمام عمر پرثمر خود برای اعتلا و نشر فرهنگ و ادبیات فارسی تلاش کرد. در سال 1332 بود که او امتیاز چاپ کتاب حماسه‌سرایی در ایران را به امیرکبیر واگذار کرد و همچنین کتاب‌های آئین سخن، اسرارالتوحید ابوسعید ابوالخیر را هم برای امیرکبیر تصحیح کرد. دلیران جانباز، مختصری در تاریخ تحول نظم و نثر فارسی و دورۀ تاریخ ادبیات، و دورۀ گنج سخن را هم بعدها امیرکبیر چاپ و منتشر کرد. امتیاز این دو دوره کتاب‌های نفیس را از ابن سینا خریده بودم. مجموعۀ اشعار او به نام نشئۀ جام را هم در سال 1356 امیرکبیر منتشر کرد. | از کتاب در جستجوی صبح، خاطرات عبدالرحیم جعفری، بنیانگذار موسسۀ انتشارات امیر کبیر، ص 472


آثار منتشر شده از ذبیح‌الله صفا در موسسۀ انتشارات امیرکبیر:

حماسه‌سرایی در ایران
دلیران جانباز
مختصری در تاریخ نظم و نثر فارسی
دورۀ تاریخ ادبیات
دورۀ گنج سخن
آئین سخن (تصحیح)
اسرارالتوحید ابوسعید ابوالخیر (تصحیح)
نشئۀ جام (مجموعه شعر)